Nieuws

Samenwerking tussen steden en theaters in Dordrecht, Gouda en Leiden om jongeren door kunst en cultuur te verbinden en versterken

Wethouders en theaterdirecteuren tekenen convenant Theaterdelta Zuid-Holland 2024 – 2027

Met veel enthousiasme kondigen we een nieuwe samenwerking aan!

De drie wethouders Cultuur van gemeente Dordrecht, Gouda en Leiden én de drie theaterdirecteuren van de Theaterdelta Zuid-Holland hebben op 15 maart 2024 hun handtekening gezet onder een driejarig convenant, dat de samenwerking tussen de drie gemeentes onderling én hun schouwburgen bevestigt. Een samenwerking om jongeren meer door kunst en cultuur te verbinden en te versterken. Provincie Zuid-Holland ondersteunt dit project. 

Theaterdelta Zuid-Holland
Kunstmin Dordrecht, de Goudse Schouwburg en Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal zijn een samenwerking gestart onder de naam Theaterdelta Zuid-Holland. Hierbij willen deze schouwburgen een verdere stap zetten in hun ambitie naar eigentijdse podia, met als belangrijk doel om jongeren meer te verbinden aan theaters en hen door kunst en cultuur te versterken.  

Jongeren
Met het Theaterdelta Jongerenplan willen de theaters jongeren, de bezoekers van de toekomst, nadrukkelijker aan zich binden en de leefbaarheid voor jongeren binnen de drie steden door middel van kunst en cultuur vergroten. De drie gemeentes Dordrecht, Gouda en Leiden ondersteunen deze ambitie vanuit de Specifieke Uitkering Impuls Jongerencultuur (een rijkssubsidie).  

De drie wethouders van Dordrecht, Gouda en Leiden én de drie directeuren van de schouwburgen van de Theaterdelta Zuid-Holland tekenden het convenant om de samenwerking te bevestigen.  Het convenant ziet toe op vier doelen:  

  1. Meer en nieuw publiek bereiken voor de theaters: met focus op jongeren;  
  2. De verbinding en worteling van jongeren met de drie steden verstevigen; 
  3. Versterken van kennis bij de aangesloten theaters over het bereiken van jongeren; 
  4. Gezamenlijk de positie van stad en van theater in het landelijke culturele bestel bevestigen.

Wethouder Thierry van Vugt van Gemeente Gouda (onder meer Cultuur en Onderwijs) is trots op de samenwerking en de toekomstplannen van de Theaterdelta: 

“Jongeren herkennen zich vaak niet in het huidige aanbod van gevestigde gezelschappen en producenten. Met deze samenwerking in de Theaterdelta willen we dan ook vooral jongeren bereiken met eigentijdse verhalen die bovendien lokaal zijn verankerd. Ik ben er trots op dat twee grote mbo-instellingen, waaronder mbo Rijnland, dit actief ondersteunen. Dat zal bijvoorbeeld leiden tot een educatietraject, waarbij jongeren vanuit verschillende disciplines samen met de theaters iets gaan maken. Dan denken we niet alleen aan uitvoerende kunsten en creatieve ontplooiing, maar bijvoorbeeld ook aan techniek en horeca. Waar mogelijk worden ook leer/werktrajecten en stages ingezet. Dat versterkt ook het perspectief van deze jongeren op werk. Kunst en cultuur zijn niet alleen boeiend en leerzaam, deze sector biedt ook leuke banen”. 

Tineke Maas (directeur-bestuurder van de Goudse Schouwburg en Cinema Gouda) voegt toe:

“De samenwerking binnen de Theaterdelta versterkt onze positie in onze steden en in de regio buiten de grote steden in Zuid-Holland. Het stelt ons in staat van elkaar te leren op alle facetten van onze bedrijfsvoering en fungeert als vliegwiel voor nieuwe ontwikkelingen. Door samen te werken als podia met onze gemeentes, met gezelschappen, maatschappelijke organisatie en onderwijsinstellingen kunnen we meer nieuw en jong publiek bereiken en betrekken bij cultuur. We zijn dan ook heel blij met de steun en inzet van onze gemeentes en de provincie Zuid-Holland.”