Ons verhaal

De culturele sector is hard getroffen door de corona maatregelen en zo ook De Goudse Schouwburg. Alle activiteiten hebben vanaf 12 maart 2020 een tijd stilgelegen. Toen we de activiteiten weer mochten hervatten was het nog maar mogelijk om ca. 20-25% van de zaalcapaciteit te gebruiken om zo de 1,5 meter te waarborgen. In oktober 2020 waren wij opnieuw genoodzaakt om de deuren te sluiten, vanwege de gedeeltelijke lockdown.

Gelukkig ervaren we veel steun vanuit bezoekers en vanuit de politiek. De toekomst is nog onzeker, maar wij zetten alles op alles om de deuren open te houden.  De Goudse Schouwburg heeft altijd hele goede bezettingspercentages gehad en dat is precies waar nu de crux zit. Door de hoge inkomsten uit kaartverkoop, horeca en verhuur ontving De Goudse Schouwburg relatief weinig subsidie. De eigen inkomsten zijn nu zo substantieel gedaald, dat we snel in de problemen zijn gekomen. Sneller dan andere theaters, die meer subsidie ontvangen. 

Ontslagen
Gemeente Gouda schoot ons in juli te hulp met een gift van 200.000 euro om de ergste nood te lenigen, maar helaas kon dit niet voorkomen dat er ook ontslagen zouden vallen. Van 12 medewerkers is het contract beëindigd en daarnaast zijn tijdelijke contracten niet verlengd en zijn contracten met zzp-ers stilgelegd. Dit was een enorme klap voor iedereen binnen de organisatie.

Steun gemeente en rijk
Met de schenking van gemeente Gouda werd de continuïteit van de Goudse Schouwburg langer geborgd, maar extra steun was cruciaal om de gehele coronaperiode te overbruggen. In augustus kregen wij het goede nieuws dat we konden rekenen op rijkssteun van € 435.702 mits Gemeente Gouda het bedrag zou matchen, bijvoorbeeld door middel van het kwijtschelden van de huur. De rijkssteun was zeker niet vanzelfsprekend, omdat er hoge eisen gesteld werden aan de regeling, maar de lobby van directeur Tineke Maas in samenwerking met gemeente Gouda heeft toch geleidt tot dit fantastische resultaat.

Alle politieke partijen zijn het erover eens dat De Goudse Schouwburg niet failliet mag gaan en hoe dan ook moet worden behouden. De officiële uitspraak volgt in oktober, maar de huidige berichtgeving dat de gemeente de rijkssteun wil matchen is zeer hoopgevend en het vertrouwen vanuit de politieke partijen doet ons goed.

Kickstart Cultuurfonds
Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theaters, concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen ten behoeve van de 1,5 metersamenleving te realiseren. De aanvraag van De Goudse Schouwburg is gehonoreerd voor een bedrag van €37.538,- Het toegekende bedrag zal onder andere worden ingezet om buiten een overkapping te realiseren, waardoor bezoekers overdekt kunnen wachten bij de entree. Daarnaast worden tafeltjes ontworpen voor in de zaal, voor de drankjes die tijdens deze periode mee de zaal in mogen. Ook komen er zwarte doeken over de lege rijen om meer sfeer in de zaal te creëren en zijn er investeringen mogelijk op het gebied van extra hygiënezuilen, meer nooduitgangbordjes en digitale schermen met publieksinformatie.

Steun bezoekers
Wij zijn ook heel dankbaar voor alle steun die we vanuit bezoekers mogen ervaren. We mochten donaties ontvangen en veel bezoekers zijn vriend geworden. Daarnaast zijn wij erg blij met alle mensen die ook in coronatijd de schouwburg zijn blijven bezoeken. Natuurlijk moeten we nog steeds alles op alles zetten en zoeken naar nieuwe verdienmodellen, maar alle steun die we mogen ervaren biedt ons wel ademruimte en perspectieven voor de toekomst.

Uit de media:
Toch kans op rijkssteun voor Goudse Schouwburg (AD)
Goudse Schouwburg ontslaat twaalf medewerkers ondanks 200.000 euro steun van gemeente (AD)
Goudse Schouwburg moet mensen ontslaan (Omroep West)
Ruim 4 ton rijkssteun voor Goudse Schouwburg (Goudse Post)