ANBI

Theater. Je hebt er een band mee. Je geniet ervan. Je geeft erom. Maak van jouw passie een gift! Want geven aan een culturele ANBI-instelling als De Goudse Schouwburg is bijzonder aantrekkelijk: je extra belastingvoordeel kan wel oplopen tot € 1.250. Je schenkt meer en betaalt minder!

Schenken met belastingvoordeel
De Goudse Schouwburg is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. De Goudse Schouwburg is bovendien vrijgesteld van schenkings- en successierechten, waardoor jouw schenking dus geheel ten goede komt aan de schouwburg

Particulier schenken
Zoals gezegd hebben donateurs van De Goudse Schouwburg belastingvoordeel, voor hen geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag met 1,25 vermenigvuldigen. De Belastingdienst accepteert dus dat je een kwart meer aftrekt dan je eigenlijk hebt geschonken. De drempel voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van je drempelinkomen. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000,- van de aan De Goudse Schouwburg gedane gift. Deze extra giftenaftrek geldt met ingang van het belastingjaar 2012.

Zakelijk schenken
In het geval van sponsoring is er sprake van een zakelijk belang vanwege een concrete tegenprestatie. Zakelijke betalingen zijn als normale kostenpost volledig aftrekbaar van de bedrijfswinst, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast. De Goudse Schouwburg moet overigens omzetbelasting in rekening brengen, welke voor jouw bedrijf meestal aftrekbaar is. Indien je bedrijf een niet-zakelijke betaling aan De Goudse Schouwburg verricht, kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar, met een maximum van €100.000,-.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI’s. De Goudse Schouwburg dient een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van:

 FEDERATIE CULTUUR 
 

Wij nodigen iedereen die cultuur én De Goudse Schouwburg een warm hart toedraagt om ons te steunen. Met een grote, kleine of periodieke gift op rekeningnummer NL 41 ABNA 0507 110 390.

De financiële steun wordt ingezet voor projecten waar de schouwburg in excelleert: topvoorstellingen uit binnen- en buitenland, bijzondere producties en educatieve projecten. Investeren in de toekomst is ontzettend belangrijk. Wij blijven aanstormende talenten en lokale verenigingen een podium bieden. Jouw steun helpt hierbij.

Alvast bedankt voor je gift. Samen maken we het mogelijk om elkaar te blijven ontmoeten en samen te genieten van al het moois dat theater biedt.