Gouda krijgt Urban Curator

Esther van Pomeren.jpg

Kunst en cultuur vóór en mét Gouwenaars: Gouda krijgt een ‘urban curator’

Op 1 november gaat Esther van Pomeren (33) aan de slag als ‘urban curator’ voor Museum Gouda, Cultuurhuis Garenspinnerij, de Goudse Bibliotheek en de Goudse Schouwburg. Deze vier culturele instellingen hebben de handen ineengeslagen om, samen met inwoners, culturele initiatieven te organiseren in heel Gouda. Het doel is om mensen te inspireren met kunst en cultuur in de stad en zo bij te dragen aan de sociale cohesie.

Samenwerken met inwoners en partners

Museum Gouda, Cultuurhuis Garenspinnerij, Bibliotheek Gouda en de Goudse Schouwburg zijn ervan overtuigd dat initiatieven op het gebied van kunst en cultuur uitnodigen tot ontmoeting, dat het katalysators zijn om met elkaar in gesprek te komen. Esther van Pomeren is als urban curator de verbindende figuur die deze cultuurprojecten gaat organiseren in nauwe samenwerking met inwoners en culturele en niet-culturele partners in de stad. Esther heeft ruime ervaring binnen zowel het sociale domein als de cultuursector. Zij organiseerde onder meer bewonersinitiatieven in het kader van het voorkomen en tegengaan van polarisering in Gouda en schreef de methode 'Dialoog als Burgerschapsinstrument'. Daarnaast ontwikkelde zij als projectleider onderwijs in Amsterdam diverse peer-education programma's waarbij ze o.a. met het Stedelijk Museum Amsterdam werkte aan het programma ‘Blikopeners’ dat als doel heeft jongeren van verschillende achtergronden actief te betrekken bij het museum.

Cultuur buiten de muren

De vier Goudse organisaties initiëren al veel buiten hun muren. De Bibliotheek Gouda heeft naast de stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek, kinderbibliotheken door de stad heen en het Taalhuis waar nieuwkomers Nederlands leren. De Goudse Schouwburg organiseerde onder meer bijzondere projecten voor Marokkaanse vrouwen, over Vrouwenkiesrecht, en met statushouders. Cultuurhuis Garenspinnerij staat voor veel culturele activiteiten, zowel binnenshuis als in de stad, waaronder een (multi)cultureel festival tijdens Koningsdag en Zotte Zaterdag. Museum Gouda organiseerde de afgelopen jaren onder meer Lalla Golda, met en over de Marokkaanse gemeenschap, en De woonkamers van Gouda Oost, een foto-expositie in het Nelson Mandela Centrum met inwoners van dit stadsdeel.

Voor iedereen

De ambitie reikt echter verder. De vier culturele instellingen willen nog veel vaker de inwoners van Gouda betrekken door culturele projecten te organiseren die alle vormen van kunst en cultuur in zich hebben; toneelspelen, schilderen, dichten, fotograferen, balletdansen, zingen, beeldhouwen, dj-en, breakdancen, rappen, koken, schrijven, alles is denkbaar. Ze willen voorstellingen, tentoonstellingen, kunstwerken, noem maar op, maken mét en vóór Gouwenaars, met al hun verschillende achtergronden. Op deze manier wordt de culturele rijkdom van onze diverse stad zichtbaar én toegankelijk voor iedereen.

Esther van Pomeren werkt vanuit Museum Gouda, maar doet dat namens de vier samenwerkende culturele instellingen. De functie van urban curator is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Gouda.