Steun Kickstart

kickstart.jpg

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theaters, concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen ten behoeve van de 1,5 metersamenleving te realiseren. De aanvraag van De Goudse Schouwburg is gehonoreerd voor een bedrag van €37.538,-

Wij hebben bij het Kickstart Cultuurfonds een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning om veranderingen in en rondom het gebouw te realiseren, die de 1,5 meter bedrijfsvoering bevorderen. Nu deze subsidie is toegekend, kunnen wij aan de slag om nieuwe maatregelen te treffen. Het toegekende bedrag zal onder andere worden ingezet om buiten een overkapping te realiseren, waardoor bezoekers overdekt kunnen wachten bij de entree. Daarnaast worden tafeltjes ontworpen voor in de zaal, voor de drankjes die tijdens deze periode mee de zaal in mogen. Ook komen er zwarte doeken over de lege rijen om meer sfeer in de zaal te creëren en zijn er investeringen mogelijk op het gebied van extra hygiënezuilen, meer nooduitgangbordjes en digitale schermen met publieksinformatie.

Wij zijn enthousiast over de steun vanuit het Kickstart Cultuurfonds en gaan alle plannen zo snel mogelijk realiseren!